0907.804.826

Cây Kim Ngân Thắt Bím

Gọi là Kim ngân thắt bím bởi thân cây được mọc lên được tạo hình xoắn lại như những bím tóc tết của người phụ nữ trông rất tuyệt đẹp. Ở nước Anh và Mỹ người ta sử dụng thân cây kim ngân làm ra bột in tiền chính vì thế chúng còn có tên gọi khác là cây tiền.

Kích thước cây cao to từ 1,6-1.8m

Kích thước cây để bàn từ 30-50cm