0907.804.826

Cây Dong Táo

Cây dong táo có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ. Cây cũng có mặt ở nhiều nời trên thế giới. Ở Việt Nam cây được trồng khá phổ biến nhất là sử dụng làm cây nội thất.